Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

doh

DC Health
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about the DC Health Services for Vietnamese speakers.

Tên Cơ quan: Sở Y tế Thủ đô (DOH)

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Y tế là phát huy và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và chất lượng cuộc sống của cư dân, du khách và những người sống, làm việc, vui chơi và tham gia các sinh hoạt tôn giáo tại thủ đô Washington DC. 

Các dịch vụ:

DOH cung cấp các dịch vụ y tế công cộng trực tiếp và gián tiếp cho cư dân và du khách bằng cách hợp tác với các tổ chức dựa vào cộng đồng, các trạm y tế, bệnh viện, trường đại học, các nhà chăm sóc sức khỏe tư nhân, và các cơ quan chính quyền bạn. Một số những dịch vụ là xét nghiệm và tư vấn các bệnh lây lan qua đường tình dục (STD,) HIV/AIDS, lao cũng như chăm sóc HIV/AIDS, phòng chống và giới thiệu chữa trị ung thư, phòng ngừa trẻ vị thành niên mang thai, dịch vụ dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh, cung cấp các hồ sơ quan trọng (giấy khai sinh và khai tử), chương trình học y tá, ứng phó khẩn cấp cũng như cấp giấy phép chuyên nghiệp. Sở chúng tôi xác định những rủi ro sức khỏe bằng cách giáo dục công chúng về các rủi ro này, ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật và thương tích,  thúc đẩy sự hợp tác cộng đồng có hiệu quả và giúp mọi người được tiếp cận tối đa và bình đẳng các nguồn lực trong cộng đồng. Sở Y tế thực hiện trách nhiệm của mình trong tư cách là một cơ quan sinh động về sức khỏe cộng đồng.

 

Các chương trình cốt lõi:

Sở Y tế được tổ chức thành sáu bộ phận:

• Quản lý Cơ quan
• Trung tâm Giám sát
• Lập kế hoạch và đánh giá
• Quản lý Y tế Cộng đồng
• Quản lý HIV/AIDS, viêm gan, STD và lao
• Chuẩn bị những trường hợp y tế khẩn cấp
• Quản lý cách đáp ứng
• Quy định về Y tế 
• Cấp phép và quản lý

 

Dịch vụ phiên dịch:

Sở Y tế thủ đô cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí qua điện thoại và có người phiên dịch theo yêu cầu của công chúng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp bản dịch của những giấy tờ quan trọng về sức khỏe, các thông tin giáo dục y tế công cộng, bao gồm nhưng không nhất thiết chỉ có các báo cáo, cẩm nang, tờ rơi, mẫu đơn và mẫu khiếu nại. Xin liên hệ Ivan Torres để được giúp đỡ thêm về ngôn ngữ tại số (202) 442-9412.

 

Thông tin liên lạc:  

The District of Columbia Department of Health
899 N. Capitol St. NE
Washington, DC 20002
(202) 442-5955

www.doh.dc.gov